• 0(546) 283 24 44 - 0(212) 283 24 44
  • dtbulut@gmail.com
  • Çalışma Saatlerimiz : 10:30 - 19:30

Gizlilik politikası

Gizlilik politikası

Mahremiyet hakkı hukuki dayanağını Anayasa (AY) madde 20, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (MSHS) madde 17, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) madde 8 ve Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunmasına Sözleşmesi (Biyotıp Sözleşmesi) madde 10’dan alır. 

Sorularınız mı var?

Tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bize Ulaşın

© Dt. Erdem Bulut Dur, Tüm Hakları Saklıdır.